GENÇLİK MERKEZLERİ MEMNUNİYET ANKETİ

Sevgili Gençler,

Aşağıda yer alan sorular Gençlik Merkezlerimiz ile ilgili kanaatlerinizi tespit etmek amacıyla hazırlanmış olup samimi ve doğru cevaplarınız sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Katıldığınız için teşekkür ederiz.


1. 
Cinsiyetiniz *
Erkek
Kadın
2. 
Yaşınız

3. 
Ailenizin Aylık Ortalama Gelir Düzeyi *
0-1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001 ve üzeri
4. 
Öğrenim Durumunuz *
İlköğretim (Ortaokul)
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
5. 
Çalışma/iş durumunuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden size uygun olanları belirtiniz. *
Günlük/haftalık/aylık ücretle tam-zamanlı sürekli bir işte çalışıyorum.
Günlük/haftalık/aylık ücretle yarı-zamanlı sürekli bir işte çalışıyorum.
Belirli bir ücretle mevsimlik işte çalışıyorum.
Herhangi bir işte çalışmıyorum.
Öğrenciyim.
6. 
İkamet Yeriniz *
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlarda
Özel Yurtlarda
Ailemle Birlikte
Yalnız
Arkadaşlarımla Birlikte
Akrabalarımla Birlikte
Diğer (Lütfen belirtiniz)

 
7. 
Yaşadığınız yeri nasıl tanımlarsınız? *
Köy
İlçe
Şehir
Büyükşehir
8. 
Üyesi olduğunuz Gençlik Merkezinin bulunduğu il
9. 
Üyesi olduğunuz Gençlik Merkezinin adı
10. 
Gençlik Merkezine ne kadar zamandır üyesiniz? *
3 aydan az
4-6 ay
7-12 ay
2-4 yıl
5 yıl ve üzeri
11. 
Gençlik Merkezini ne sıklıkla ziyaret edersiniz? *
Haftada 1 defa ve fazlası
Ayda 1 defa ve fazlası
6 ayda 1 defa ve fazlası
Bir yılda 1 defa ve fazlası
12. 
Gençlik Merkezini ziyaret etmek için en uygun zaman hangisidir? *
Hafta içi
Hafta sonu
Yaz tatili
Sömestr Tatili (Şubat tatili)
Diğer

 
13. 
Gençlik Merkezinde bir günde ortalama kaç saat geçiriyorsunuz? *
1 saatten az
2 saat
3-5 saat
6-8 saat
9-10 saat
11 saatten fazla
14. 
Gençlik Merkezinin varlığından nasıl haberdar oldunuz? *
Arkadaşlarımdan
Aile/Yakın çevremin yönlendirmesiyle
Gençlik Merkezi tanıtımlarından öğrenerek (Sunu, poster, broşür, stand)
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen faaliyet ve projelere katıldığım sırada
Kendi araştırmalarımla
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesinden (www.gsb.gov.tr)
Gençlik Merkezine ait web sayfadan (genclikmerkezi.gsb.gov.tr)
Sosyal Paylaşım Ağlarından (Facebook, Twitter vb.)
Diğer (Lütfen belirtiniz)

 
15. 
Gençlik Merkezi faaliyetlerine ne için katılmak istersiniz?
Size uygun olan 3 nedeni işaretleyiniz.
 *

 
16. 
Gençlik Merkezinde en çok katıldığınız 3 faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? *Gençlik Merkezinde yapılan faaliyetlerin yeterliliğine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.
 
17. 
Sportif Faaliyetler *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
18. 
Kültür Faaliyetleri (Sinema, Tiyatro vb.) *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
19. 
Eğitimle İlgili Faaliyetler *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
20. 
Kurslar *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
21. 
Hareketlilik Projeleri *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
22. 
Sağlıkla İlgili Faaliyetler *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
23. 
Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
24. 
Sanat Faaliyetleri (Müzik, El Sanatları vb.) *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
25. 
Bilim ve Teknoloji Faaliyetleri *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
26. 
Çevre Bilinci Faaliyetleri *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
27. 
Basın-Yayın Faaliyetleri *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
28. 
Kampanyalar *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz29. 
Gençlik Merkezinde en çok beğendiğiniz faaliyet türleri nelerdir?
Gerçekleşmesini istediğiniz 5 faaliyet türünü seçiniz.
 *Gençlik Merkezinin çeşitli açılardan yeterliliğine ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.

30. 
Gençlik Merkezinin Mevcut Konumu *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
31. 
Gençlik Merkezinin Fiziki Yapısı (Gençlik Merkezi Binası) *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
32. 
Gençlik Liderlerinin Gençlerle Olan İletişimi *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
33. 
Gençlik Merkezi Çalışanlarının İlgi ve Alakaları *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
34. 
Gençlik Faaliyetlerinin Sayısı *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
35. 
Gençlik Faaliyetlerinin Niteliği *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
36. 
Gençlik Merkezine Ulaşım *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
37. 
Gençlik Merkezinin Tanıtımı *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
38. 
Gençlik Merkezinin Bilinirliği *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
39. 
Gençlik Merkezinin Temizliği *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
40. 
Faaliyet Yapılan Alanın Faaliyet için Uygunluğu (Rutubet, Karanlık, Havasız vb.) *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
41. 
Eğiticilerin Niteliği *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
42. 
Eğiticilerin Kursiyerlere Yönelik İlgi ve Alakaları *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz43. 
Gençlik Merkezinin faaliyetlerinden nasıl haberdar oluyorsunuz? *
Gençlik Merkezine ait web sayfadan
Sosyal Paylaşım Ağlarından (Facebook, Twitter vb.)
SMS yoluyla
Telefon aracılığıyla
Gençlik Merkezine Gelerek
Arkadaşlarım sayesinde
44. 
Sizce Gençlik Merkezi aşağıdaki iletişim ağlarından hangilerini daha etkin kullanmalıdır? (Birden Fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz.) *Gençlik Merkezine üye olmanız hayatınıza hangi düzeyde katkı sağladı. lütfen puanlayınız.

45. 
Kendimi geliştirmeme katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
46. 
İletişim becerilerimin gelişmesine katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
47. 
Özgüvenimin artmasında katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
48. 
Derslerime katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
49. 
Yeni arkadaşlar edinmeme katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
50. 
Daha sosyal bir birey olmam noktasında katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
51. 
Takım çalışmalarında rol ve sorumluluk almamada katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
52. 
Serbest zamanlarımı daha verimli planlama noktasında katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
53. 
Yeni yerler görmemi sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
54. 
Sosyal sorumluluk almamda katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
55. 
Kariyer planlamamda katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
56. 
Sivil toplum kuruluşlarına katılmama katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
57. 
Gönüllü çalışmalarda yer almayı istememde katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
58. 
Gençlik Merkezi serbest zamanlarımı verimli değerlendirmek için yeterlidir. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz
59. 
Gençlik Merkezinin bir parçası olmak beni daha iyi hissettirir. *
Evet
Hayır
60. 
Gençlik Merkezi üyesi olmak hayatıma katkı sağladı. *
Çok Yeterli
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
Çok Yetersiz

Sayfa 1 / 1